Internal Research Seminar 2010

13 to 15 September 2010

XVII. Internal Research Seminar of the Simon Dubnow Institute

Monastery Donndorf/Thuringia

 

 

25 to 27 April 2010

XVI. Internal Research Seminar of the Simon Dubnow Institute

Gut Frohberg near Meißen/Saxony